سلاممممممممممممممم

شطولین دوستای گلم؟!مژه

راستشو بخواین من ژنرال جومونگ نیستم ١از دوستاشم ژنرال مسافرت

به نت هم دسترسی نداره واسه همین از من خواست این پستو بذارم

اگه زیاد خوشتون نیومد آبرو من و نبریناخجالت راستی اگه عکسا ١وقت

تکراری بودن یا باب میلتون نبودن به بزرگی خودتون ببخشید ولی من که

میدونم خیلی کیــــــــــــــــــــــف می کنین عکسای من و ببینینعینکاز خود راضی

دروغگونیشخندبابا من اگه از خودم نتعریفم کی ازم می تعریف؟؟؟!!!نیشخند

خوب دیگه خیلی حرفیدم برید عکسارو ببینیدچشمک

                              

اینم عکس دسته جمعی پرنده سپاه با اکیپ جومونگنیشخند

                   

به این میگن خوشــــــــــــــــــــگل و خوش تیـــــــــــــــــــپعینک

                  

                 

                 

                 

                 

سبزسبزسبزنیس من چشه دیدن اینو ندارمنیشخند

               

                 

عکسای سوسانو و خواستین ببینین برین اونور سالننیشخندمنظورم ادامه 

مطلب بوداز خود راضی سویا هم هست حتما ببینین پشیمون نمیشیناز خود راضی

                  راستی نظر یادتون نره ها...چشمک

فعلا بای تا هایبای بایماچبغلقلب

 


قربونت برم وای که چقد تو نازی قلبخدایش خیلی خوگشلهقلب

                               

                                 

                                

                               

                             

              

                                    

خب بچه ها اینم چنتا عکس از سویا همسر جومونگ

                                 

                             

   امیدوارم از عکسا خوشتون اومده باشه

  نظر یادتون نره ها...